בית הכנסת העתיק במירון

מסורת בידינו כי התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי בנה עשרים וארבעה בתי כנסיות בגליל.

מחלקן של בתי הכנסיות האלו נשארו שרידים עד ימינו, המעידים על יפים ותפארתם שהיו להם בעמדם על תלם. אחד משרידי בתי כנסיות אלו נמצא במירון, לא הרחק מקבר רשב"י. הקיר הדרומי הבנוי מאבנים גדולות משולבות זו בזו נשאר עומד על תלו, ובו נמצא הפתח בנוי משלש אבנים גדולות, שני עמודים ומשקוף על גביהם. המשקוף נסדק בשני מקומות לרחבו ונחלק לשלושה חלקים העומדים כמעט בנס, מסורת אומרת שבנפול המשקוף – יבוא הגואל. הקיר המערבי בנוי כולו מאבן אחת חצובה בסלע ההר, וכן הרצפה כולה עשויה מסלע ההר, אבנים רבות ועמודים משרידי בתי הכנסת מפוזרים במקום.