הכותל המערבי

הכותל המערבי הוא שריד בית מקדשנו. על כותל זה לא יכלו לשלוט גם הרומאים שהחריבו את בית המקדש, כי הכותל הזה הוא היחיד לפי מסורתנו שנבנה על ידי דוד המלך ע"ה בשעה שרצה לבנות את בית המקדש והקב"ה מנע זאת ממנו. כי בנין בית המקדש נועד להבנות על ידי שלמה בנו.

כאשר לא יכלו הרומאים להחריב שריד זה צוו להשליך זבל על המקום כדי להעלימו, ונהפך המקום לתל אשפה.

כשכבש סלימאן את ירושלים, ונודע לו כי תחת תל האשפה טמון הכותל המערבי שריד בית המקדש, העיר ד' את רוחו ופזר ממון רב לסלק את האשפה עד שנתגלו שרידי בית המקדש.

מני אז נהפך המקום לתל תלפיות לכל ישראל, שנהרו אליו לשפוך שיח ותפלה, וגם לכל העמים נכבד המקום הזה.