המצבה של קבר רחל

בחדר הפנימי אשר תחת הכיפה, עומדת המצבה הגדולה של רחל אמנו, הרטובה מדמעות מיליוני בניה.

המצבה הזאת שהיא מסוידת לבן הייתה מלפנים מצבת אבנים פשוטה מחוברת מאחת עשרה אבנים שאותם בנה יעקב כפי מספר בניו, לבד מבנימין, שהיה אז בן יומו.