הר הזיתים וקבר זכריה

הר הזיתים העומד למזרחה של ירושלים היה בית הקברות ליהודי ירושלים. כשעומדים על ההר רואים את מקום המקדש. בהר הזיתים היה בזמן הבית מקום שריפת הפרה האדומה, ושם יתגלה אליהו הנביא זכור לטוב לפני ביאת משיחנו. גם תחיית המתים תהיה משם. ומתי חוץ לארץ יתגלגלו במחילות מתחת לאדמה עד הר הזיתים, ומשם יעלו ויחיו.

לרגלי ההר מצב יפה בצורת בית מרובע ומחודד מלמעלה. קישוטי עמודים חצובים מאבן אחת מעטרים אותו. היא מצבת קבורת זכריה הנביא בן יהוידע הכהן הגדול שנהרג ביום הכפורים בבית קדש הקדשים.

בעת עצירת גשמים היו נוהגים להתפלל במיוחד על קברו ונענים.