מגדל דוד

ירושלים העתיקה מוקפת חומה חזקה ובצורה, פעמים מספר נהרסה החומה ונחרבה. לאחרונה נבנתה החומה לפני כארבע מאוד שנה ע"י הסולטן סלימאן.

בפינת החומה הדרומית מזרחית מגדל ונקרא בשם "מגדל דוד", כי דוד המלך לכד את המגדל מידי היבוסים. המגדל נקרא גם בשם מצודת ציון.