מגילת אסתר – כריכה

כריכה של מגילת אסתר עם תמונות אומנותיות של יצחק בק