מירון, קבר רבי שמעון בר יוחאי ומראה כללי

מירון הוא כפר בגליל העליון, למרגלות ההר הגבוה ביותר בארץ ישראל הר העצמון.

הכפר מירון היה מפורסם בזמן התלמוד ובה ישב התנא המפורסם רבי שמעון בר יוחאי, שחיבר את ספר הזהר, ובו גם נפטר בעת שלמד את האידרא קדישא עם תלמידיו ונקבר שם במערה.

בתוך מערת רבי שמעון נקבר גם רבי אלעזר בנו.

מערת רבי שמעון ור' אלעזר הייתה מפורסמת בכל הדורות, בימים ההם היו הציונים על פני השדה תחת כפת השמים. לפני למעלה משלוש מאוד שנה בנה הגאון ר' אברהם גאלאנטי חצר וחדרים רבים להיות למעון לבאים להתפלל וללמוד על ציון הרשב"י.

במשך הדורות נתוספו עוד חדרים, וגם קומה שניה, כדי להכיל את ההמונים שזרמו למקום, ובפרט ביום ההילולא של התנא האלקי בל"ג בעומר שנוהרים רבבות להשתטח על קברו.