מערת המכפלה

בחברון העתיקה ארמון עתיק גדול ומפואר, שני מגדלים מתנוססים בשתי פינותיו. בארמון חדרים ואולמות רבים. הארמון הזה בנוי מימי קדם על מערת המכפלה, אשר בה נקברו ארבעה זוגות. אדם הראשון וחוה אשתו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. פתח המערה סתום במוטות ברזל ואין אדם יכול להכנס בה.

לפני פתח המערה מדרגות שמהן נכנסים למערה, הערבים ששמרו על המקום לא הרשו לעלות רק עד המדרגה השביעית, ומשם דרך חור בכתל הורידו נרות ופתקאות למערה.