מצודת דוד

כשכבש דוד המלך את המגדל מידי היבוסים התישב שם, והוסיף לבנות בתים סביב למקום מושב המלוכה וקרא למקום עיר דוד, וזו היא המצודה.