ציור קיר בישיבה הגדולה – חודש סיון ומזל תאומים

כדי להמנע מתיאור דמויות במזלות לחודשים סיון, אלול, כסלו ושבט, בחר בק בפתרונות שונים: במזל תאומים לדוגמא הוחלף הסימן בשם המזל.