ציור קיר בישיבה הגדולה – מתן תורה

מימין לארון הקודש בישיבה הגדולה מצויר מעמד 'מתן תורה', ומעליו הכתובת: "בהגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה…"