קברי מלכות בית-דוד

בתנ"ך מסופר כי דוד ושלמה, אסא, אחזיה, אמציה, חזקיה, מלכי יהודה, נקברו בעיר דוד, היא ציון.

הר ציון מפורסם מימי קדם ומקומו ידוע בירושלים. בדורו קדומים היו הקברים פתוחים, וכאשר נסתכנו הנכנסים לתוכה, סתמו את פתח המערה. על ההר נבנו בנינים רבים הקיימים עד היום.

אלפים עולים על ההר בעיקר בחג השבועות, יום ההילולא של דוד המלך עליו השלום.