קבר הרמב"ם

רבנו משה בן מיימון נולד בי"ד ניסן שנת ד' אלפים תתצ"ג בקורדובה שבספרד וחי שבעים שנה, נפטר במצרים ביום כ' טבת תתקס"ג ונקבר במערה בתוך בית הכנסת שלו במצרים.

לאחר ימים העלוהו ממצרים לארץ הקדושה. הגמל שנשא את ארונו היה הולך מאליו, עד אשר בא לטבריה סמוך לקבר רבן יוחנן בן זכאי, ושם נעמד ולא הלך עוד, וקברוהו שם.

קברו נמצא בתוך העיר בחצר בית קברות עתיק מאוד, קברו ידוע מאוד ואלפים משתטחים עליו.

הרמב"ם ידוע בספריו בכל מקצועות התורה והחכמה.