קבר רבי מאיר בעל הנס

בדרום טבריה ליד מעיינות "חמי טבריה" המפורסמים בנויים בנינים גדולים המהווים שתי ישיבות, אחת של אשכנזים ואחת של ספרדים.

אבן גדולה ועגולה בולטת בחציה מהקיר הדרומי של ישיבת האשכנזים. וחציה השני – מהקיר הצפוני של ישיבת הספרדים. אבן זו היא מצבת רבי מאיר בעל הנס. בקיר המזרחי של ישיבת האשכנזים יורדים במדרגות אל מערה, שם נמצא פתח מערת רבי מאיר בעל הנס.

בתקופות הקדומות הייתה אבן המצבה על פני המישור, ורק בתקופה מאוחרת נבנו קירות סביבו לציון, והיה הציון בתוך חצר מוקפת שלושה קירות, ובתקופה מאוחרת יותר נבנו הישיבות המפורסמות על קברו.

לידו נקבר גם תלמידו סומכוס.