קבר רחל אמנו

רחל אמנו, אשת יעקב מתה בדרך אפרת היא בית לחם ונקברה בצדי הדרך.

הקבר הזה מפורסם לכל, הוא נמצא בצד הכביש ההולך מרושלים לחברון, בואך בית לחם.

אבן המצבה היה מונח על פני השדה דורות רבים, לאחר זמן נתנו על המצבה כפה עגולה נשענת על ארבעה עמודים, להיות מחסה למשתטחים עליה מזרם ומטר.

לפני כשלוש מאות שנה נבנו קירות בין העמודים. וכך נעשה חדר מרובע כשעליו כפה עגולה.

לפני יותר ממאה שנה בנה השר מונטיפיורי חדר שני לפני החדר הישן, וכך קבל הקבר את הצורה של ימינו.

תחילה נכנסים לחדר החדש, ומתוכו נכנסים לחדר הפנימי הישן שבה מצבת הקבר.