קבר ר' יוחנן הסנדלר ומראה כללי

בכפר מירון על ההר, לא רחוק מקברו של התנא רבי שמעון בר יוחאי, עומדת מצבת התנא רבי יוחנן הסנדלר, בצד נמצאת מערה ובה בורות שבהם היה משרה את העורות לצורך מלאכתו שממנו התפרנס.

המצבה בנויה על מערה שפתחה צר ואין אפשרות להכנס בה.