רחוב היהודים בחברון

העיר הקדושה חברון היא מהערים העתיקות ביותר בעולם אותה בנה חם בן נח לכנען בנו, ולא נפסק בה הישוב עד היום הזה. בחברון גרו אבותינו אברהם יצחק ויעקב, גם הענקים היו בחברון ודוד המלך מלך שם שבע שנים ומחצה.

לפני כשש מאוד שנה התיישבו בחברון יהודים. בה גרו גם ר' אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, ומהרי"ט אלגאזי, החיד"א ועוד. ר' אברהם גרשון מקיטוב גיסו של הבעש"ט, עלה לארה"ק והתיישב בחברון. בסביבת חברון נמצאים קברי ישראל מפורסמים מימי קדם.

הישוב היהודי בחברון נמשך עד שנת תרפ"ט, ומאז נפסק כליל בשל מאורעות הדמים האיומים של הערבים הפראים ביהודי המקום.