אני קבלן

לא לקח לי הרבה זמן עד שבאמת נהייתי קבלן גדול. היו אפילו זמנים שעבדו אצלי 40 פועלים, והיופי שבדבר שכל 40 הפועלים לא עמדו אפילו רגע אחד לבטלה.
תכף ומיד תפסתי את כל הסידור – איך מתנהגים ומתנהלים עם פועלים. ואני מוכרח, אינני רוצה להלל את עצמי, אבל תמיד ויתרתי ממני לטובת הפועל, וכמובן שאם מתנהגים, איך שאומרים – יד אחת מנקה את היד השניה ושניהם מנקים את הפנים. זה היה אצלי. הפועלים נהנו כל כך מהעבודה, זאת אומרת מהסידור לי או מהנהלת העבודה, שאמר לי פעם, פועל אחד: "כבר עבדתי אצל כמה וכמה קבלנים, קבלן כמוך עוד לא היה לי עד זאת, ואני מבטיח לך שאני נשאר נאמן לך, ובימים הכי קשים, בנוגע לעבודה, אני איתך."
וזה היה באמת כך.