המיסיונרים

הסבא כמובן התפלל בבית הכנסת הנקרא על שמו, בית הכנסת ניסן בק. לו היו אנשי חייל, איך אומרים, שבבניקעם.
אם רב ניסן אומר, לא שואלים שאלות, צריכים לשמוע ולעשות מה שרב ניסן מצווה.
ובכן, בערב שבת, כשהקהל התאסף לתפילת קבלת שבת, באו חברה בריצה לבית הכנסת. הסבא רב ניסן היה כבר בבית הכנסת מזמן.
"רב ניסן, באו מיסיונרים והדביקו מודעות לבוא לשמוע את הדרושעם שלהם."
אז הסבא אומר: "מדוע נתתם להם להדביק? הייתם צריכים להוציא אותם מרחוב היהודים." אז היה כבר מאוחר, החבר כבר גמרו את מלאכתם והלכו להם.
בשבת הבאה, התאספו כבר כל החברה וחיכו לביאת המיסיונרים.
והם באמת באו, אבל הביאו איתם חיילים. אז באו החברה לרוץ לסבא ואמרו: "רב ניסן בק, מה עושים אם הם הביאו איתם חיילים?"
אז אמר: "מה אתם מפחדים כל כך מהחיילים? כמה אתם? אם הם היו כמה עשרות, איך אומרים, שהיו מוכנים לתת ולקבל, לקבל ולתת…"
אז לא עשו הרבה, והתחילו להכות גם את החיילים וגם את המיסיונרים, עד שסילקו אותם מהרחוב.
בשבת השלישית, שוב פעם: "רב ניסן, הביאו את הקונסול האנגלי."
אז הסבא אמר: "מה פחדתם כל כך מהקונסול? הוא לא יותר מבן-אדם, תתנו סטירות לחי."
אז התחיל עסק שלם, הייתה ממש מלחמה. בסוף סילקו גם את החיילים וגם את הקונסול ולא הדביקו את המודעות.
כשגמרו את התפילה, אמר הסבא: "חברה, אני מתאר לי שעשינו, איך אומרים, דבר די משובח, מי יודע איזה מין צרות יצא מזה. איך שלא יהיה, כולכם מוזמנים אחרי האוכל לבוא אליי."
וככה היה. כל החברה התאספו אצל הזיידה, וכמובן שרו, רקדו, שתו.
בא אחד לרוץ ואמר: "רב ניסן, הפשה הולך בכוון לביתך."
אז הוא נתן פקודה לחברה לא להסתכל ולא להפסיק את הניגונים, לנגן ולרקוד כאילו שאף אחד לא צריך לבוא, רק הם נמצאים בחדר.
וכך היה. והפשה בא באופן מיוחד לבית הסבא, והחברה רקדו, מי שם לב לפשה…
אחר כך ניגש נפשה בכבודו ובעצמו לסבא. כשסבא ראה אותו, עשה את עצמו כאילו שלא הרגיש בו עד עכשיו, וקבל אותו בפוליטיקה ערבית: "אהלן וסהלן, כיף חאלאק" ושמח איתו שמחה גדולה מאוד.
אז הפשה אמר לסבא: "איזה צרות עשית לי? אתה יודע מה שעשית? התחלת עם הקונסול האנגלי?"
אז הסבא אמר לפשה: "אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה – אם אחד יבוא לביתך ויומר דרשה נגד הדת שלך, מה תעשה?"
"אני אזרוק אותו החוצה."
"אותו הדבר אני עשיתי. הרחוב היהודי זה השטח שלי, והם מצאו לנכון להדביק מודעות דווקא ברחוב היהודים. אז לא נתתי להם, אז מה הבעיה בזה?"
מאז הפסיקו לבוא ולהדביק מודעות ברחוב היהודים.