אלבום היסטורי

מצודת דוד

איור מצודת דוד של יצחק בק מתוך אלבום היסטורי.

מגדל דוד

איור מגדל דוד של יצחק בק מתוך אלבום היסטורי.

יד-אבשלום

איור יד-אבשלום של יצחק בק מתוך אלבום היסטורי.

יצירות נוספות