מפי יצחק

שלטים קטנים

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

שלט לחיים

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

רק צבע ג'וזי

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

ציור מיוחד במינו

סיפורים מוינה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

עבודותיי בצפת

סיפורים מהעיר צפת
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

עבודות בילדותי

סיפורים מירושלים
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

סיפור "המזרח"

סיפורים מירושלים
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

מתנת חתונה

סיפורים מירושלים
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

חנה – אידיש

סיפור באידיש על המשפחה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

חיים סטולר

סיפורים על המשפחה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

חברת קדישא בצפת

סיפורים מהעיר צפת
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

חבילות החוטים

סיפורים מירושלים
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

התיקון בשפיצר

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

התיקון

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

התייר מאמריקה

סיפורים מהעיר צפת
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

הרעב בצפת – אידיש

סיפור באידיש מהעיר צפת
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

הצעה מאמריקה

סיפורים מהעיר צפת
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

הפרופסור מוינה

סיפורים מוינה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

הסבא המהפנט

סיפורים על המשפחה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

המיסיונרים

סיפורים על המשפחה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

המורה לציור

סיפורים מהעיר צפת
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

החייל השיכור

סיפורים מוינה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

הזקן והמניין

סיפורים מהעיר צפת
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

הויכוח

סיפורים מוינה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

בוינה

סיפורים מוינה
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

בבתי מחסה

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

בבית הספר "בצלאל"

סיפורים מירושלים
מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

אצל ד"ר לוי

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

אני קבלן

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

אני והכומר

מפי דודי – קטעי זכרונות של הצייר יצחק בק, שהוקלטו ותועדו על ידי אחיינו

יצירות נוספות